Passu là lịch trình ngày thứ 12 trong Pakistan trip.

PASSU CONES

PASSU CONES

Nơi đây có đủ thứ cho mọi khẩu vị thị hiếu với sông, hồ, sông băng, cầu treo đung đưa, làng quê thân thiện. Đặc biệt có rặng núi hình nón trập trùng như răng cưa rất uyển chuyển, nhìn thật mộng mị khi có chút mây quấn quít dưới trời xanh

PASSU CONES

Nhưng nhóm mình chỉ kịp đi hồ Attabad mà bỏ qua hồ Borith xinh xắn.
(Hình chụp từ iphone)

PASSU CONES

Paasu is the 12th day schedule in Pakistan trip.
Here is enough for all the taste in hiếu with the river, Lake, river tape, bridge hang swinging, village farmer friendly. Especially have rặng mountain conical tráp duplicate like teeth saw very uyển move, look so dream when a little clouds wrap under the sky blue
But the group I just can go lake attabad and ignore lake borith pretty.
(pictures from Iphone)

PASSU CONES

PICTURES AND CONTENT BY MS. TAM